Category Archives: จุลินทรีย์

จุลินทรีย์ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีประโยชน์มากในการใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การย่อยสลายของเสีย การกำจัดไขมัน รวมทั้งการดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์