แสดง %d รายการ

น้ำหมัก คือการหมักพืชผักผลไม้ เพื่อให้เกิดจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการใช้ย่อยสลายของเสีย ดับกลิ่น ขจัดไขมัน ป้องกันท่อระบายน้ำอุดตัน